Szkoła Rodzenia Bajbus

Szpital Średzki Serca Jezusowego zaprasza przyszłe mamy.

Program Szkoły Rodzenia

Szkoła Rodzenia jest kursem  przygotowującym do porodu i macierzyństwa. Słyszy się  często głosy, że szkoła rodzenia jest nikomu niepotrzebna-przecież kobiety rodziły i nikt ich tego nie uczył, nie uczono ich także bycia matkami i żonami – Nie jest to prawda. Postęp cywilizacyjny, zmiana modelu rodziny, tzw. kariera zawodowa kobiet powodują, że kobieta nierzadko ma pierwszy kontakt z dzieckiem dopiero wtedy, gdy zostaje matką.

Szkoła Rodzenia to nie tylko przygotowanie rodziców do samego momentu porodu, ale także przekazanie rzetelnej wiedzy na temat porodu

 

 

Musisz wiedzieć że…

Szkoła Rodzenia to nie tylko przygotowanie rodziców do samego momentu porodu, ale także przekazanie rzetelnej wiedzy na temat porodu, połogu, opieki nad noworodkiem w pierwszych miesiącach jego życia. Zajęcia są prowadzone w formie pogadanek w rodzinno-koleżeńskiej atmosferze. Uczestnictwo jest bezpłatne, kolejne kursy rozpoczynają się co 8 tygodni. Przygotowanie najlepiej rozpocząć po 22 tygodniu ciąży, można dołączyć do grupy w każdym momencie trwania kursu.

O Nas…

Każdy cykl szkoły rodzenia prowadzony jest przez dwie doskonale przygotowane położne (Grażyna Standera – Położna, Oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego oraz Henryka Mośkowiak – Położna, Oddziałowa oddziału noworodkowego),

Spotkania

W czasie spotkań proponujemy również ćwiczenia usprawniające i oddechowe, przygotowujące do odbycia porodu.  Na zajęcia można przyjść z wybraną osobą towarzyszącą lub samodzielnie. Warto zabrać wygodny strój sportowy oraz obuwie na zmianę.

Odwiedź Nas

Nasz Adres

Szpital Średzki Serca Jezusowego
ul. Żwirki i Wigury 10 (2 piętro)
63-000 Środa Wielkopolska

Telefon

Numer:Henryka Mośkowiak 513-024-189 lub Grażyna Standera 604-636-255

Edukator ds. laktacji Henryka Mośkowiak 513-024-189 – porady laktacyjne w godz. 07:00-15:00

Informacje

Informacje o szkole rodzenia można uzyskać w godzinach od 7:00 do 15:00

pod numerem telefonu 517-809-953

Klauzula informacyjna

Szpital Średzki Serca Jezusowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, jako Administrator Danych Osobowych, informują Pana/Panią, iż:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego z siedzibą przy
Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska jest Pani Monika Goińska-Roszyk .
Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Zarezerwuj Zajęcia

 

on-line

.

zaprojektowane przez itwarsztat.pl